13 de juliol 2008

Guetos o espais de benvinguda?

El projecte pilot de crear Espais de Benvinguda Educativa per als alumnes immigrants de 8 a 18 anys amb l'objectiu de facilitar la seva integració serà polèmic. De fet el ministre Corbacho, l'home ben pagat, l'ha qualificat de valenta i SOS-Racisme de discriminatòri.

Al nostre sistema educatiu ja hi ha les aules d'acollida. Unes aules, situades als mateixos centres, on els alumnes nouvinguts hi passen més o menys temps en funció de les seves necessitats, fins a 24 mesos. Les aules d'acollida tenen per objectiu la integració social i cultural dels nouvinguts i l'aprenentatge del català, com a llengua vehicular.

Així doncs que aporten aquests nous espais al sistema educatiu? D'entrada una atenció més personalitzada especialment perquè s'implica a la família d'aquests nens i nenes. Ara bé el punt clau de la polèmica però és la segregació, és adient? La intuïció em dicta que no, però potser caldria escoltar als mestres que són els qui han d'enfrontar-se dia a dia amb aules absolutament descompensades.