15 de novembre 2006

La RENFE i la mare que els va parir

La situació dels rodalies de RENFE en aquest país és patètica i en els darrers mesos s’ha agreujat arribant a nivells absurds. Avui parlaven a TV3 que en els darrers dos mesos, el balanç d’avaries al servei de Rodalies de Barcelona sortia a una cada quatre dies. La incompetència i la ineficàcia que ha demostrat RENFE en els darrers anys al nostre país, és fruit d’una clara manca d’inversions emmascarada als pressupostos del Ministerio de Fomento per la barbaritat de milions que s’han abocat a les obres d’un tren d’alta velocitat, que a hores d’ara només arriba a Lleida i no pas precisament a una velocitat alta. La inoperància de RENFE però és pot fer extensible a tot el país. Podem parlar de la línia Bcn-Vic-Puigcerdà, una odissea de 3 hores si tens sort i aquell dia no hi ha cap problema, o de la línia Bcn-Lleida que triga de 2 a 4 hores en funció de l’hora en que l’agafis i les ganes que tinguis de pagar, i no oblidem el desgavell del Maresme o el corredor del Mediterrani. Tot plegat és senzillament inacceptable i encara ho és més si fem un cop d’ull a algunes xifres:

  • L’any 2005 l’estació de Sants va ser utilitzada per 45 milions de passatgers.
  • L’any 2005, durant els dies feiners, 408000 persones van utilitzar el servei de rodalies de Barcelona cada dia.
  • Des de l’any 1992 fins al 2005, el servei de rodalies de Barcelona ha incrementat en un 93% el nombre de passatgers.

Hi ha una altra dada però que ajuda a entendre una mica millor perquè RENFE, i l’Estat, són tan refractaris al traspàs de competències:

  • Prop de 375 milions de viatgers van utilitzar els trens de RENFE durant els nou primers mesos de 2005. D’aquests 340 milions, corresponen a viatgers dels 11 serveis de rodalies que té RENFE a l’Estat (70 milions, un 22% corresponen al servei de Barcelona).

És clar doncs que el servei de rodalies és la gallina dels ous d’or de l’empresa i no la deixaran anar fàcilment. En aquest punt però, l’Estatut és prou clar, les competències en matèria ferroviària corresponen a la Generalitat:

ARTICLE 169. TRANSPORTS 1.Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura.

El nou govern de l’Entesa pot i ha de presentar batalla per reclamar de forma immediata el traspàs, l’ordenació i la gestió dels trens a tot el país. Un transport de ferrocarril eficient és clau per afrontar els reptes de mobilitat sostenible que té el país per endavant. Cal que siguem conscients que no podem ampliar carrils a les nostres carreteres i autopistes ad infinitum. El tren (sobretot el d’alta velocitat), tant per passatgers com per mercaderies, pot ser una bona alternativa de futur si finalment es poden arribar a desenvolupar les actuacions que en matèria ferroviària es van incloure al Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya dissenyat pels propers 20 anys pel govern Tripartit.

Nota 1: A les darreres hores, el Ministerio de Fomento ha ordenat el cessament del cap de rodalies RENFE de Barcelona. Crec que s'han quedat curts, les fotos corresponen al Sr. José Salgueiro, presidente del Consejo de Administración de Renfe Operadora (a la dreta) i al Sr. Juan Javier Pérez, director General de Servicios de Cercanías y Media distancia de Renfe Operadora.

Nota 2: Les dades presentades en aquest post poden ser trobades a la web del butlletí electrònic e-mobilitat que edita el departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.