25 de gener 2008

Demanen llibertat per segregar

Mariano Rajoy defensa la segregació lingüística en nom de la llibertat. Aposta per a que els pares i les mares catalans siguin lliures de triar en quina llengua volen escolaritzar els seus fills, obligant al departament d'ensenyament a segregar alumnes i mestres per raons de llengua. Com ho volen fer? Encara no ho han explicat, parlen d'incloure una casella al full de matricula i a partir d'aquí no han donat més detalls. Francament insòlit.

El model d'immersió lingüística de Catalunya és sòlid, vàlid i funciona. Ha estat avalat per una sentencia del tribunal constitucional espanyol, posat com exemple per la UE com a model d'integració (informe del Grup d'Alt Nivell sobre Multilingüisme, creat per la Comissió Europea l'any 2005) i també per l'ONU i la UNESCO. Obviant aquestes medalles el que avala principalment el nostre model són tres punts:

1) Les competències en català i castellà dels nens i nenes de 10 a 14 anys són equivalents (informe del 2006 del del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu).

2) Segons el darrer informe PISA el coneixement de llengua castellana dels alumnes catalans és equivalent als de la resta de l’estat.

3) Aquest model té una vigència de més de 20 anys.

El sentit comú dicta que si quelcom funciona correctament, potser el millor es no tocar-ho. En tot cas ens hauríem de preguntar si podrem garantir, si introduïm la segregació lingüística, el primer punt dels anteriors es podrà complir. La resposta és clara i contundent, No. No perquè això és el que passa al País Valencià on la segregació lingüística fa estralls en les competències lingüístiques dels vailets.

En resum, la llibertat no és la raó per fomentar la segregació sinó l'excusa d'aquells que veuen en perill el castellà a Catalunya, una excusa d'aquells que no entenen que el català es la llengua pròpia de Catalunya i patrimoni cultural de tots els que hi viuen. Aprendre el català, i el castellà, és un dret i un deure de tots els ciutadans d'aquest país i el nostre sistema educatiu n'és un dels principals garants.

El PP una vegada més vol atiar un foc que crema a favor seu a la resta de l'estat. Estem en campanya.