02 de febrer 2008

Lo rei Jaume, fets i paraules


En commemoració dels 800 anys del naixement del rei Jaume I, se'ns dubte part imprescindible de l'imaginari de Catalunya, del País Valencià i de Ses Illes. Lo nostre Rei, un home de fets, paraules i estratègia.

417. E respos aquel sarrahi que graya a Deu e a nos la bona paraula que nos los deyem: e aytal esperança hauien en nos car ben hauien hoit dir que aquels que en nos se fiauen quen eren segurs, e que nols ho trencauem, ans los ateniem ço quels -428- prometiem. E dix que nos los enuiassem homens quals guiassen, e irien la: e puys que dirien a la aljama les bones paraules que nos los hauiem dites, e puys uengren a nos. E aixi anaren sen, e comptaren a la aljama ço que nos los hauiem dit. E can aço hagren feyt tornaren a nos, e comptaren nos ço que hauien parlat lains. E nos dixem a aquel sarrahi, Mahomet per nom, que nos uoliem parlar ab ell: e tiram nos a vna part ab ell, e pregam lo que fos curos de nos, e nos dar li hiem per part la heretat que ell hauia en Helx, tant que tots temps ne ualria mes ell e son linatge: e que tenria per nos la uila e totes les rendes, e puys per en Manuel. E teniem ·CCC· besants amagats, e matem los li per la manega de la almexia, e fo pagat de nos, e promes nos en sa ley quey faria tot ço que fer hi pogues a nostre pro, e hauia fiança en Deu queu acabaria: e anassen.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Gràcies Papitu, Vull anar ampliant el comentari a poc a poc.